Archive
Monthly Archives: Tháng Tư 2019

Content cho người GIÀU – Content cho người nghèo

(Hay còn gọi là viết content cho “khách hàng cao cấp” và “khách hàng bình dân”)Hầu hết chúng ta tập trung tìm hiểu ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG là ai và GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ của khách hàng như thế nào là đủ, mà quên mất CÁCH THỨC TRUYỀN TẢI ĐÚNG đến từng nhóm đối tượng […]