DỰ ÁN HỢP TÁC

Song song với việc chia sẻ, hướng dẫn cách ứng dụng các giải pháp công nghệ 4.0 vào kinh doanh, tôi còn là người thực chiến kinh doanh trong những lĩnh vực mà tôi chọn. Đây là một lợi thế của bản thân tôi, bởi vì:

  • Kinh nghiệm thực chiến ứng dụng các giải pháp công nghệ 4.0 vào lĩnh vực kinh doanh cụ thể của chính mình, giúp cho tôi am hiểu sâu hơn về ưu/khuyến của từng công nghệ. Để từ đó đúc kết lại chia sẻ với cộng đồng, sẽ không chỉ là lý thuyết, mà là kinh nghiệm thực tế. Nói thẳng ra là tôi không "CHÉM GIÓ" 🙂
  • Tôi chọn lĩnh vực kinh doanh theo mô hình có thể mở hợp tác với nhiều người theo mô hình đại lý nhượng quyền. Do đó, với ai muốn đồng hành kinh doanh, chúng tôi dễ dàng để có thể hợp tác cùng nhau để tối ưu nguồn lực, thế mạnh của nhau. Rất thú vị.

Mời bạn tìm hiểu dự án hợp tác mà tôi đang tham gia ở dưới đây:

Đây là dự án thuộc lĩnh vực tư vấn tài chính, bảo hiểm nhân thọ. 

Tôi với vai trò là đồng sáng lập WikiFi. Tạo ra nền tảng tiên phong ứng dụng công nghệ 4.0 vào họa động tư vấn tài chính, bảo hiểm...

Dự án rất phù hợp cho các bạn đang tìm kiếm lĩnh vực tối ưu để khởi nghiệp kinh doanh

Mời bạn click vào link để vào website chính thức của dự án